National consciousness in secondary education literature books in Kyrgyzstan


Creative Commons License

Karahan A., Barcın S.

Rumeli'DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları , no.2020, pp.39-44, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Language is one of the ways of maintaining a nation's existence and keeping it's culture. By the means of language people provide the right communication, they can understand national consciousness, material and spiritual elements of culture. The policies of the state regarding language, culture, history and education are effective in maintaining the existence of national consciousness in a country. The implementation of national policies varies from country to country, from administration to administration. National planning, which includes language, culture, literature and history education in Kyrgyzstan, differs from the period of the USSR and after the independence. This study researches the application of post-independence Kyrgyz national consciousness in school textbooks. In this context, secondary education (10th and 11th grades) Kyrgyz literature books were discussed. In this study, the application of post-independence Kyrgyz national consciousness in school textbooks was investigated. The goal of the study is to find the main problems in teaching the Kyrgyz language and literature, to find out how deep the customs of Kyrgyz people are presented in those textbooks and to show the educational policies of the state in the construction of Kyrgyz national awareness in the relevant literature. Materials for the study were collected by the method of document analysis. For the 10th grade Kyrgyz literature textbook in Kyrgyzstan, Keñeşbek Asanaliyev, Sovetbek Baygaziyev, Salican Cigitov, Kireşe İmanaliyev, Kırgız Adabiyatı, 10- Klass (2003); for 11th grade Kyrgyz literature, K. Artıkbayev, K. Asanaliyev, S. Baygaziyev, K. İmanaliyev, N. İşekeyev ve A. Muratov, Kırgız Adabiyatı, 11- Klass (2013) books are taken as a basis. It has been observed that secondary education Kyrgyz literature textbooks are consistent with the 2018 Kyrgyz Literature Program and are successful in creating national consciousness among students.

Dil; bir milletin varlığını sürdürme, kültürünü aktarma yollarından biridir. Dil aracılığıyla insanlar doğru iletişimi sağlar, ulus bilincini, maddi ve manevi kültür ögelerini, değerlerini öğrenirler. Millî bilincin bir ülke içerisinde varlığını sürdürmesinde devletin dil, kültür, tarih, eğitim ile ilgili politikaları etkilidir. Millî politikaların uygulanması ülkeden ülkeye, yönetimden yönetime değişim gösterir. Kırgızistan’daki dil, kültür, edebiyat, tarih eğitimini içine alan millî planlamalar, SSCB dönemi ve bağımsızlık sonrası olarak değişim gösterir. Bu çalışmada, bağımsızlık sonrası Kırgız millî bilincinin okul ders kitaplarında uygulanması araştırılmıştır. Bu kapsamda orta öğretim (10. ve 11. sınıflar) Kırgız edebiyatı kitapları ele alınmıştır. Çalışmada Kırgız dilinin ve edebiyatının öğretimindeki genel sorunlarını tespit etmek, Kırgız halkının kültürünü, gelenek ve göreneklerini Kırgız edebiyatı ders kitaplarına ne kadar yansıtıldığını gözlemlemek, ilgili alanyazında Kırgız millî bilincinin inşasında devletin eğitim politikalarını göstermek amaçlanmıştır. Çalışmaya yönelik bulgular doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Kırgızistan’daki 10. sınıf Kırgız edebiyatı ders kitabı için Keñeşbek Asanaliyev, Sovetbek Baygaziyev, Salican Cigitov, Kireşe İmanaliyev, Kırgız Adabiyatı, 10- Klass (2003); 11. sınıf Kırgız edebiyatı için, K. Artıkbayev, K. Asanaliyev, S. Baygaziyev, K. İmanaliyev, N. İşekeyev ve A. Muratov, Kırgız Adabiyatı, 11- Klass (2013) kitapları esas alınmıştır. Orta öğretim Kırgız edebiyatı ders kitaplarının 2018 yılı Kırgız Edebiyatı Programı ile tutarlı olduğu ve öğrencilerde millî bilinç oluşturmada başarılı olduğu gözlenmiştir.