HENRY DAVID THOREAU'S PERCEPTION OF NATURE


Özkan S.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.25, pp.247-256, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 25
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.247-256
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

HENRY DAVID THOREAU'S PERCEPTION OF NATURE ABSTRACT Henry David Thoreau was one of the first pioneers of the Deep Ecology Movement. Thoreau tried to prove his individual membership to the Ecological system by living alone for two years and two months in a hut he built in a bio area on the shore of Walden Lake. When Henry David Thoreau, who resisted the orders of the centralization hierarchy and sovereignty, decided to establish a new life on the shores of Walden Lake, he had finalized opinions within the framework of human relations. Eating rat meat in his hut on the shore of Walden Lake was a preferable freedom for him to integrate with the environment, while he was starving from a carefully prepared dinner table in the USA of the 1800s, where he lived, under the influence of the cold courtesy of the host and social rules. Moreover, he regarded it as normal to eat this meat, which he did not like, by ignoring the food chain order that exists in nature, and he based on the nature imposed on people in his own way. Henry David Thoreau rejects social rules and conventions. The religious institution also takes its share from his criticism. Christianity has been accepted by human societies for preaching an advanced method of tillage. Being Christians, people think that they are building a family mansion for the world, a family cemetery for the afterlife. He is of the opinion that the simplicity and simplicity of the lifestyle in the primitive ages tells man the fact that he is the guest of nature, not its owner. Henry David Thoreau insists on the futility of the demand for luxury housing and fashion. He thinks that fashion, which he thinks to be an apex trend, is created by those who are fond of debauchery. He throws his marble-covered bedside table in his room in order to develop himself in harmony with nature, to have more opportunities to read books and to save time. In this way, he believes that besides getting rid of the burden of dusting and cleaning the bedside table, he saves time that will be wasted and eliminates an unnecessary item from his life. By living on the shores of Walden Lake, he attempted to prove that if one wants, he can live with nature at very low costs, without the need for modern and comfortable houses, with thick clothes. In this way, he will live a simple life, read more books in harmony with nature, and find the opportunity to improve himself. He will not waste time planning himself, he will live well and will develop and mature himself spiritually.

Keywords: Henry David Thoreau's perception of nature, Walden Lake, Deep Ecology.

ÖZ Derin Ekoloji Akımının ilk öncülerinden biri de Henry David Thoreau’dur. Thoreau, Ekolojik sisteme bireysel üyeliğini Walden Gölü kıyısındaki bir biyo bölgede kendisinin inşa ettiği kulübede iki yıl, iki ay süreyle tek başına yaşayarak kanıtlamaya çalışmıştır. Merkezileşme hiyerarşisi ve hükümranlığının emirlerine direnen Henry David Thoreau’nun Walden Gölü kıyısında yeni bir hayat kurmaya karar verdiğinde doğa ile insan ilişkileri çerçevesinde kesinleşmiş kanaatleri vardır. Ömür sürdüğü 1800’li yılların Amerika Birleşik Devletlerinde bir davette özenle hazırlanmış mükellef bir sofradan, ev sahibinin soğuk nezaketi ve toplumsal kuralların etkisiyle aç kalkarken, Walden Gölü kıyısındaki barakasında sıçan eti yemek bile onun için çevreyle bütünleşmek için tercih edilebilecek bir özgürlüktü. Üstelik doğada var olan besin zinciri sıralamasını hiçe sayarak tadını beğenmediği bu eti yemeyi normal kabul etmiş, kendince doğanın insanlara dayattığı yapıyı esas almıştı. Henry David Thoreau, toplumsal kural ve kabulleri reddeder. Onun eleştirilerinden din kurumu da nasibini alır. Hıristiyanlık, insan topluluklarınca gelişmiş bir toprak işleme yöntemini öğütlediği için kabul görmüştür. Hıristiyan olmakla insanlar dünya için bir aile konağı, öbür dünya için bir aile mezarlığı inşa ettikleri düşüncesindedir. O, ilkel çağlardaki hayat tarzının basitliği ve yalınlığının insana doğanın sahibi değil, misafiri olduğu gerçeğini anlattığı fikrindedir. Henry David Thoreau, lüks konut talebi ve modanın gereksizliği üzerinde ısrarla durur. Maymunca bir eğilim olduğunu düşündüğü modayı, sefahat düşkünü olanların yarattığı kanaatindedir. Kendini doğayla uyumlu olarak geliştirme, daha fazla kitap okuma fırsatı bulabilmek ve zaman kazanmak için odasındaki üstü mermer kaplı komodinini çöpe atar. O böylelikle komodinin üzerindeki tozu almak ve temizlemek külfetinden kurtulmanın yanı sıra boşa harcanacak bir zamanı kazandığını ve gereksiz bir eşyayı hayatından çıkardığına inanmaktadır. Walden Gölü kıyısında yaşamaya başlamakla insanın istediği takdirde kalın giysilerle, modern ve konforlu evlere ihtiyacı olmadan, çok ucuz maliyetlerle tabiat ile iç içe yaşanabileceğini ispata kalkışmıştır. O bu yolla, sade bir hayat sürecek, doğayla uyum içinde olacak daha fazla kitap okuyacak ve kendisini geliştirmeye fırsat bulacaktır. Zamanı kendisi planlayarak boşa harcamayacak, iyi yaşayacak ve kendini ruhen geliştirip olgunlaşacaktır.

Anahtar Kelimeler: Henry David Thoreau’nun doğa algısı, Walden Gölü, Derin Ekoloji.