Hastane kaynaklı enterokok izolatlarının pulsed-field jelelektroforezis yöntemiyle moleküler tiplendirilmesi


GÜLDEMİR D., KARAGÖZ A., DAL T., TEKİN A., ÖZEKİNCİ T., DURMAZ R.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.72, no.1, pp.1-10, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier