The Distinction Between Mind and Outside in Kemalpashazade’s Philosophy


Sever Kıyak B.

Uluslararası Kemalpaşazâde (İbn Kemal) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 2022, vol.1, pp.66-73

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66-73
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

At the very beginning of his treatise on mental existence Kemalpaşazâde discusses the concepts of mind and outside. He also included the definitions of these concepts. He mentions three meanings of mind and two meanings of outside. The scholar prefers the broad use of the concept of mind which includes celestial minds. The second definition of mind includes the soul’s internal and external powers of perception. The second definition of outside includes the hypothetical outside of mind which encircles the things which are not totally external but not mental either. Hence the second meaning of mind and the second meaning of external might create some philosophical concerns. For instance if external and internal powers of perception will be count as mental then pain, which is accepted something as physical and particular. In this study, it is also discussed under which problem the mental existence problem can take place in the history of philosophy, and it is argued that the problem in question can generate productive discussions under the title of Representational Theory of Mind.

Kemalpaşazâde zihnî varlık üzerine kaleme almış olduğu risalesinin başında zihin ve hariç kavramlarını da ele almış, bu kavramlara getirilmiş olan tanımlara yer vermiştir. Kemalpaşazâde zihnin üç, haricin ise iki anlamından bahsetmektedir. Düşünür zihnin geniş anlamını yani göksel akılları da içine alacak zihin anlamını tercih etmektedir. Zihne dair tanımlardan ikincisi nefsin iç ve dış algı güçlerini de zihin kapsamına almaktadır. Haricin ise ikinci anlamı olan varsayımsal olarak hariç ise mutlak olarak hariç olmayan ancak zihne de dahil edilemeyecek olanı ifade etmektedir. Dolayısıyla zihnin ikinci anlamı ile haricin ikinci anlamı birtakım problemler doğurmaktadır. Örneğin, zihnin kapsamına nefsin iç ve dış algı güçlerinin dahil edilmesi durumunda acı gibi fiziksel ve tikel kabul edilen durumların zihinsel durumlar olarak adlandırılması gerekebilir. Bu çalışmada ayrıca zihnî varlık probleminin felsefe tarihinde hangi problem altında yer alabileceği de tartışılmış ve söz konusu problemin Zihnin Temsiliyet Teorisi olarak Türkçeleştirilebilecek olan Representational Theory of Mind başlığı altında verimli tartışmalar üretebileceği savunulmuştur.