Psikolojik Sözleşme Boyutlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma


ÖZGEN H., ÖZGEN H.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.1-19, 2010 (Peer-Reviewed Journal)