Mağrib’in İslamlaşması ve Endülüs’ün Medenileşmesi


Tuğrul M.

13. ADAM Uluslararası Konferansı Türkiye - Afrika İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Nawakshut, Mauritania, 29 - 30 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Nawakshut
  • Country: Mauritania

Abstract

Endülüs’e giden yol Mağrib’den geçer. İslam’ın Avrupa’da 900 yıl boyunca var olması ve İslam medeniyetinin Avrupa’yı aydınlatması, Arabistan’dan yola çıkan ve Mağrib’de maddi-manevi değişim yaşayan Müslümanlar sayesinde gerçekleşmiştir. Hal böyle iken Endülüs’e dair bir şeyler söylerken Mağrib’den bahsetmemek büyük eksiklik olacaktır. Bu bildirinin çıkış noktasını bu bahis teşkil edecektir.