Tıbbi Kayıtların Tutulması ve Saklanmasından Doğan Sorumluluğa Zayıfların Korunması Açısından Bakmak: Eyüp Kurt Başvurusu


Yıldız E.

Tıp Hukuku Dergisi, no.19, pp.143-164, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Tıp Hukuku Dergisi
  • Page Numbers: pp.143-164

Abstract

Sağlık hukuku yahut tıp hukuku, kişilerin devlet kurumlarından yahut özel kurumlardan sağlık hizmeti almalarından önce, sağlık hizmeti aldıkları sırada ve sağlık hizmeti almalarından sonraki süreçte, hukuki olarak korunmalarını amaçlar. Bu korumanın etkin şekilde sağlanmasında tıbbi kayıtların hukuki korumaya elverişli şekilde tutulması önem arz etmektedir. Zira hem hizmet sağlayıcıların hem de hizmet alanların hukuki durumlarını, uğradıkları zararları ve zarara sebebiyet verip vermediklerini ispatlamak için, tıbbi kayıtlara başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Olası bir tıbbi hata durumunda ispatın hatayı yapanın tutacağı kayıtlara dayanması mecburiyeti, tıbbi hataya maruz kalanın ispat gücünü zayıflatmaktadır. Bu çalışmada, Türk Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2019 yılında verdiği bir bireysel başvuru kararı olan Eyüp Kurt Başvurusu, tıbbi kayıtların tutulması ve saklanması konusuna zayıf olanın korunması perspektifinden yaklaşan bir karar örneği olarak ele alınmıştır.