Effect Of The Concept Of Vehıcle In Transportations Carried By Road In Terms Of Implementation Of Provisions Regulated In The Transportation Business Book Of The TCC


Creative Commons License

Kıran S.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.1, no.1, pp.299-318, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.299-318

Abstract

The core point of transport law is performing transportation business by vehicle. There is no doubt that transportation business in carriages by air, rail, sea and multimodal carriages is performed by vehicle. However, in case transportation business is not performed by vehicle in carriages by road, it should be examined that whether this case can be considered within the scope of the transportation business book of the TCC or not. This is because the transportation business book of the TCC is silent about the issue. Therefore, considering the referenced codes it should be accepted that transportation business should be considered within the scope of transportation business book of the TCC, only if it is performed by vehicle. However, it should be accepted that rather than all kinds of vehicles, only motor vehicles should be considered within this scope. This evaluation is important in terms of indicating applicable legal provisions in any kinds of transportation business.is applicable in any transportation business. After determining that transportation business must be performed by vehicle, another topic to discuss is whether transportation business can be performed by any vehicle or not. Transportation business can not be performed by any vehicle in every situation. In some cases, transportations business must be performed with vehicles having some special qualities.

Taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirilmesi taşıma hukukunun odak noktasını oluşturmaktadır. Denizyolu, havayolu, demiryoluyla yapılan ve multimodal taşımalarda taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirileceği hususunda şüphe bulunmamaktadır. Ancak karayoluyla yapılan taşımalarda taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirilmemesi halinde TTK taşıma işleri kitabının uygulama alanı kapsamında kabul edilip kabul edilemeyeceği hususu değerlendirilmelidir. Zira TTK taşıma işleri kitabı bu konuda suskun kalmıştır. Bu halde mehaz kanunlardan hareketle taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirilmesi halinde söz konusu taşıma işinin TTK taşıma işleri kitabının uygulama alanı kapsamında kaldığı kabul edilmelidir. Ancak her türlü taşıtın değil, sadece motorlu taşıtların bu kapsamda yer aldığı kabul edilmelidir. Bu değerlendirme ise; herhangi bir taşıma işinde hangi kanun hükümlerinin uygulanacağını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Taşıma işinin taşıt ile gerçekleştirilmesi gerektiği tespitinden sonra, taşıma işinin herhangi bir taşıt ile gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği değerlendirmeye değer diğer bir konudur. Taşıma işi her zaman herhangi bir taşıt ile gerçekleştirilemeyecektir. Bazı taşımalarda, taşıma işinin belli özellikleri haiz taşıt ile gerçekleştirilmesi zorunludur.