Nurettin Topçu’nunMilliyetçilik Düşüncesi Üzerine Bir Değerlendirme


Arslan M.

USE 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

İki asırdan fazla süredir önemli toplumsal etkileri olan modern bir siyasal ideoloji

olarak milliyetçilik sosyal bilimler literatüründe sıklıkla irdelenen bir konudur. Ortaya çıktığı

andan itibaren kitleleri etkileme gücünün giderek azalacağına yönelik yaygın kanaate rağmen

tam tersi bir şekilde giderek daha önemli hale gelmekte olduğu gözlenir. Ülkemizde de pek

çok bilim insanı tarafından ele alınan milliyetçilik hakkında kimi düşünürler, ortaya

koydukları fikirlerin özgünlüğü ve yarattığı etkiler sebebiyle öne çıkmaktadır. Bu isimlerden

birisi olan Nurettin Topçu’nun fikirlerinin üzerinde özellikle durulması gerektiğini

düşünmekteyiz. Yaşadığı dönemde hak ettiği ilgiyi ne yazık ki göremeyen Topçu’nun

eserlerinde milliyetçilik düşüncesine dair özgün fikirler bulunmaktadır. Onun düşünceleri

dikkatle inşa edilmiş düşünsel temellere dayanır ve yaşadığı dönemin alışkanlıklarından farklı

olarak sorgulanması zor olan ideolojik kalıpların dışına çıkabilmiştir. Fransa’da aldığı

sosyoloji eğitimi sırasında yakın ilişki içinde olduğu bazı isimler sayesinde tanıştığı Hareket

Felsefesi onun düşüncelerinin temelinde yer alır. Avrupa’da aldığı eğitimi ülkesine dönerek

kendi değerleriyle birleştiren bir tavır O’nu diğerlerinden farklı kılmıştır.

Topçu Cumhuriyetin batılılaşma yoluyla oluşturmaya çalıştığı toplumsal kimliğe

kendi tarihimizden kaynaklar göstererek itiraz eder. Bunu yaparken aslında Osmanlı’nın son

döneminde İmparatorluğu kurtarmak için girişilen yoğun düşünsel çaba sonucu ortaya çıkan

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla son bulan toplumsal kimlik tartışmalarını da

sürdürme gayreti içindedir.

Araştırma metodolojik olarak temelde Topçu’nun kendi eserlerine ve eserleri

hakkında kaleme alınan literatüre dayanmaktadır. Çalışma kapsamında sistematik ve kurallı

okuma gerçekleştirilmiştir. Bu okuma faaliyeti sonrasında Topçu’nun kendi eserlerinde

milliyetçilik hakkında öne sürdüğü düşünceler derlenmiş, kavramsallaştırmalar yapılmış ve genel temalar belirlenmiştir.