AK Parti Dönemi Türk Dış Politikasında Cumhurbaşkanlarının Rolü


Yurteri H.

Ortadoğu Etütleri, cilt.11, sa.1, ss.170-201, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ortadoğu Etütleri
  • Sayfa Sayıları: ss.170-201

Özet

Soğuk Savaş sonrası uluslararası politikanın değişen dinamikleri, dış politikayı şekillendiren etmenlerin çeşitlenmesini de beraberinde getirmiştir. Dış Politika Analizi (DPA), devletin “kara kutusunu” açarak bu çeşitliliğin analiz edilebilmesine imkan sağlamıştır. Fakat Türk dış politikasıyla ilgili yapılan çalışmaların söz konusu çeşitliliği analiz etme noktasında yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu çalışma yasal bağlamda kurumların, pratik bağlamda ise iç siyasi güçlerin AK Parti döneminde dış politika yapım sürecindeki rollerini analiz etmeyi ve literatürdeki eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, AK Parti döneminde Cumhurbaşkanlarının dış politika yapım süreçlerindeki rolü anayasanın tanımış olduğu yetkiler bağlamında ele alınacak ve “iç güçler” konfigürasyonundan etkilenerek yasal zeminin ötesinde ortaya çıkan fiili durum detaylı bir şekilde incelenecektir.

After Cold War changing dynamics of international politics bring about diversification of determinants of foreign policy. Foreign Policy Analysis (FPA) provides an opportunity for analyzing the diversification by opening the “black-box” of the state. However, it is seen that the studies, related with Turkish foreign policy, remain incapable in order to analyze influence of the diversification on Turkish foreign policy. This study focuses on filling the deficiency in the literature by investigating role of the institutions in the legal context and role of domestic powers in actual context during the AK Party period. Within this direction, in this study, the role of Presidents in Turkish foreign policy making processes during the AK Party period will be evaluated in the “legal context” by regarding the authority given by the constitution and beyond the legal status, de facto situation taken place by being influenced of balance of “domestic powers” will be examined in detail.