Menopozal Dönemde Görülen Osteoporozda Kalsiyum ve D Vitaminin Rolü/The Role of Calcium and Vitamin D in Menopausal Osteoporosis


ÖZÜNAL A., ERZURUM ALİM N.

Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi/Turkish Journal of Health Research, vol.3, no.1, pp.46-55, 2022 (Peer-Reviewed Journal)