The Modernization of the EU-Turkey Custom Union in the Shadow of Trade Wars: Reasons, Content, and Methods


Akyüz M. , Develi A.

in: Trade and Currency Wars-Reflections on Global Political Economy, Murat Çetinkaya,Gönül Muradoğlu, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.335-363, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Gazi Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.335-363
  • Editors: Murat Çetinkaya,Gönül Muradoğlu, Editor

Abstract

After the Second World War, to eliminate the destructive effects of the war, increase prosperity and rise trade volume across the globe international organizations such as General Agreement on Trade and Tariffs, International Monetary Fund and World Bank were established. Especially, it was thought that the destructive economic impacts of the war could be removed through the liberalization of trade regimes between countries. Over time, the abandonment of protective measures in country’s trade regimes and the removal of barriers to international trade gradually have increased trade volume in the worlwide. One of the best examples of economic integration over the world is the European Union (EU). The economic welfare has increased with achievement of steps taken towards full economic integration among EU member states. Turkey was officially recognised as a candidate country for full EU membership in 1999. Customs Union between Turkey and the EU was implemented on January 1, 1996. However, fluctuations in global economy, changing dynamics in regional trade and country-specific developments have revealed the need to update the EU-Turkey Custom Union. Within this context, the modernisation of Custom Union will not only increase the volume of trade between EU and Turkey but also enhance trade globally.

On the other hand, trade war between the United States and China threatens global trade. Trade policies between World’s two largest economies also suppress growth expectations in global economy. Trade wars between the US and China have a profound impact on trade relations among other regions and countries in the period of slow recovery after the 2008 Global Economic Crisis. It has also adverse impact on Turkey-EU Custom Union. Updating the Turkey-EU Custom Union in the times of increased trade conflicts raises expectations of trade liberalization globally. The discussion of reasons, content and methods of modernisation of Turkey-EU Custom Union will make an important contribution to the trade literature in the period of trade wars. It is expected that reforming Turkey-EU Custom Union increases the global trade in the era of US-China trade wars. 

İkinci dünya savaşı sonrası savaşın yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak, refahı yükseltmek ve ticareti artırmak amaçlarıyla Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (General Agreement on Tarrifs and Trade-GATT), Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF), Dünya Bankası (DB) (World Bank-WB) gibi uluslararası kuruluşlar oluşturulmuştur. Savaşın yıkıcı etkisinin ancak ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi ve ülkelerde ticaretin artması ile mümkün olacağı düşünülüyordu. Zaman içerisinde ülkelerin korumacı politikalardan vazgeçmeleri ve uluslararası ticaretin önündeki engelleri kademeli olarak kaldırmaları dünya ticaretini ve refahını artırmıştır. Serbest ticaret ve ekonomik entegrasyonun en iyi örneklerinden biri Avrupa Birliğidir (AB). Üye devletler arasında serbest ticaret ile birlikte refah düzeyi artmıştır. Türkiye 1999’da AB’ye aday ülke statüsünü elde etmiştir. Türkiye AB ile Gümrük Birliğini (GB) 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren hayata geçirmiştir. Fakat küresel gelişmeler, bölgesel değişimler ve ülkelerin değişen dinamikleri Türkiye-AB GB’nin güncellenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. GB’nin güncellenmesiyle AB ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin daha artması beklenmektedir. Türkiye ile AB arasındaki artan ticari işbirliği aynı zamanda küresel ticarete de katkıda bulunacaktır.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticareti tehdit etmektedir. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı ticaret politikası hamleleri küresel ekonomik büyüme beklentilerini baskılamaktadır. 2008 Küresel Ekonomik Krizi sonrası dönemde ticaretin küresel düzeyde yatay seyrettiği ve ülke ekonomilerinin çok yavaş toparlandığı bu dönemde ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları diğer bölgeler ve ülkeler arasındaki ticari ilişkileri de derinden etkilemektedir. ABD-Çin ekonomilerinin karşılıklı ticaret savaşı Türkiye-AB GB’yi de etkilemektedir. Türkiye-AB GB’nin ticaret savaşlarının arttığı dönemde güncellenmesi ticareti serbestleştirici beklentileri doğurmaktadır. Ticaret savaşlarının yükseldiği son dönemde Türkiye-AB GB’nin güncellenmesinin nedenleri, içeriği ve yöntemleri tartışılması literatüre önemli katkılar sunacaktır. Türkiye-AB GB’nin güncellenmesinin ticaret savaşları ile küresel ticaretin daraldığı dönemde ticaret arttırıcı etki ortaya çıkarması beklenmektedir.