KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS HEPATITIS B INFECTION AMONG ADULTS IN TAMALE IN THE NORTHERN REGION OF GHANA


Donkor A., YAĞMA N. M.

Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online), 2020 (Peer-Reviewed Journal)