THE SOFT POWER RESEARCH ON FOREIGN STUDENT WHO HAVE JUST STARTED STUDYING IN TURKEY: GAZI UNIVERSITY


Cafoğlu Yaşar H. N., Türk M. S., Topçu Z.

International Congress on Social Sciences, Yerushalayim, Israel, 23 - 25 March 2018, pp.132

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Yerushalayim
  • Country: Israel
  • Page Numbers: pp.132
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Since the last quarter of the twentieth century, education anduniversities have been both the “playground” and the “players” of theglobal economic market thanks to open-border policy for international students. This transformation has made the universities an important component of the global power politics. International students are the most important actors of these power politics. This research was carriedout at the Gazi University TÖMER (Turkish Language Learning Researchand Application Center) in December 2016. Survey was conducted with a reliable census among freshman who had enrolled in Gazi UniversityTÖMER in 2016. The major difficulty in the research was Turkishlanguage sufficiency. It was the primary objective of the research that the students surveyed are picked among new comers and the ones uninfluenced of Turkey. Survey was conducted among all foreign students who are able to read and understand Turkish enough to fill the questionnaire. Survey results was analyzed in the light of answers of 86 student who can fully answer the questionnaire. It is found that, foreignstudents’ favorable impressions about Turkey, within a limited timeperiod they have spent in the country, continues in an increasing trend. In order to analyze the mean difference between the students’ feelingstowards Turkey before and after arrival, in other words either have any negative or positive change in their feelings after arrival, paired sample t- Test was applied. It is found with a 95% reliability that there is no difference in the feelings of student about Turkey after arrival. That means students are not disappointed after arriving. Considering this outcome in terms of Turkish Soft Power, it can be said that Turkey has been performing a good track on the way of becoming a sustainable educational center of attraction. Moreover, answers for the question“Where do you see Turkey in a near future?” as with a majority “Becoming a Superpower” indicates that the students have a very positive image intheir minds about Turkey. In that respect, we can say that Turkey scored well as a result of the Soft Power Research on Foreign Student Who Have Just Started Studying in Turkey.

ÖZET

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren eğitim ve üniversiteler sınırların yabancı uyruklu öğrencilere açılmasıyla küresel ekonomik pazarın hem “oyun alanı” hem de “oyuncusu” olmaya başlamıştır. Bu dönüşüm üniversiteleri dünya güç politikalarının bir parçası haline getirmiştir Yabancı uyruklu öğrenciler de bu güç politikalarının en önemli figürleridir. Bu çalışma; Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) 2016 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Tam örneklemyoluyla 2016 yılında TÖMER’e yeni kayıt yaptıran tüm yabancı uyruklu öğrencilere anket uygulanmıştır. Çalışmada en önemli zorluk Türkçeyeterliliği olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü anket için seçilen öğrencilerin Türkiye’ye yeni gelmiş ve yeterince Türkiye’deki yaşamdan etkilenmemiş olması istenmektedir. Anket çalışması, üniversite öğrenimi görmek için yeni kayıt yaptırmış olan, anketi doldurabilecek Türkçe yeterliliğine sahip, yabancı uyruklu tüm öğrencilere uygulanmıştır. Anketi tüm olarak dolduran 86 öğrenciden elde edilen bilgiler ışığında veriler yorumlanmıştır. Türkiye’de öğrenim görmeye yeni başlayan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine yönelik softpower araştırmasında, Türkiye’yi eğitim amaçlı tercih etmiş olan öğrencilerin ülkede yaşadığı süre içerisinde Türkiye hakkındaki olumlu izlenimlerinin artarak devam ettiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önceki ve geldikten sonraki hissiyatlarının farklı olup olmadığı yani Türkiye’ye geldikten sonra hissiyatlarının olumlu ya da olumsuz değişip değişmediği incelemek için bağımlı örneklemler t-testi yapılmıştır. Türkiye’ye geldikten sonra öğrencilerin Türkiye hakkındaki görüşlerinde önemli birdeğişiklik olmadığı %95 güvenilirlikle belirlenmiştir. Öğrencilerin Türkiye’ye geldikten sonra hayal kırıklığına uğramadıklarını göstermektedir. Bu durum Türkiye’nin soft power açısından değerlendirildiğinde sürdürülebilir bir eğitim cazibe merkezi olma yolunda başarılı bir grafik çizdiği söylenebilir. Yine gelecekte Türkiye’yi nerede görüyorsunuz sorusuna verilen büyük oranda “süper güç olacak” cevabı öğrencilerin gözünde Türkiye imajını çok olumlu olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda eğitim için Türkiye’yi tercih etmiş olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapılan softpower çalışmalarında Türkiye’nin başarı olduğu söylenebilir.