DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ORTODONTİ HASTALARINDAKİ OKLUZAL KUVVETLERİN T- SCAN III KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Alkan Ö. , Yılmaz D., Kaya Y.

İzmir Dişhekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.183

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183

Abstract

T-Scan III, basınca hassas sensörü yardımıyla okluzal kuvvetleri kaydetmek için kullanılan bir cihaz olup sağ ve sol çene arkları arasında dengeli bir kuvvet dağılımı sağlayabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mandibular anterior bölgesinde yetersiz keratinize dişeti bulunan ortodonti hastalarındaki oklüzal kuvvetlerin T-Scan III ile değerlendirilmesidir.

Çalışmamıza 18 ile 38 yaşları arasında, mandibular anterior dişlerinde dişeti çekilmesi bulunan 7 erkek, 19 kadın toplam 26 ortodonti hastası dahil edilmiştir. Okluzal kontak noktalarının tayini için T-Scan III cihazı kullanılmıştır. Tüm kayıtlar beş dakika aralıklarla iki defa alındıktan sonra iki ölçümün ortalaması alınarak son değerler hesaplanmıştır. Ortodontik tedaviye başlamadan önce dişeti çekilmesi görülen bölgelerde okluzal uyumlamalar ve yumuşak doku ogmentasyonu işlemleri gerçekleştirilmiştir. Keratinize dişeti genişliği (KDG), dişeti kalınlığı (DK), dişeti çekilme yüksekliği (DÇY) başlangıçta ve 12. ayda kaydedilmiştir.

T-Scan III ile yapılan oklüzal analizler sonucunda başlangıç ve 12.ay okluzal kuvvet parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farlılıklar saptanmıştır. KDG ve DK verilerinde başlangıca göre 12.ayda istatistiksel olarak anlamlı artış gözlenirken DÇY’ de anlamlı bir azalma tespit edilmiştir.

Çalışmamızın sınırları dahilinde, T-Scan III okluzal analiz sisteminin okluzal kuvvetlerin dengesini kontrol etmek amacıyla efektif olarak kullanılabileceği söylenebilir.