5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi


Uşan M. F.

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, 3. Uluslararası Kongre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Bakü Devlet Üniversitesi, Qafqaz Üniversitesi, Samsun, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012

  • Basıldığı Şehir: Samsun
  • Basıldığı Ülke: Türkiye