ʿAlī b. Abī Ṭālib in Shaykh Āẕarī’s Qasidas


Özyurt G. M.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.378-403, 2020 (Peer-Reviewed Journal)