RELIABILITY OF ADHESIVE REMNANT INDEX SCORE SYSTEM DETERMINED WITH NAKED EYED AND DIFFERENT MAGNIFICATIONS


Kaya Y.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.3, pp.9-16, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.5336/dentalsci.2016-52286
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.9-16

Abstract

Aim: To evaluate the reliability of ARI scores that were determined with naked eye and under different magnifications.

Material-Method: 150 human lower incisors with caries free, unfilled, and undamaged during extraction were used in this study. .018 slot stainless steel brackets (Roth Sistem, Gemini, 3M Unitek, USA) were bonded to teeth with Transbond XT primer and adhesive (3M Unitek, USA). The brackets were debonded with a universal testing machine  (Autograph AGS-X, Shimatzu, Japan) at a cross head speed of 0.5 mm/min. After debonding the amount of residual adhesive on the enamel surface was evaluted with naked eye and 10X, 16X, 25X and 40X magnifications under the microscope (M320, Leica, Singapore) and were scored as described by Artun and Belgrad.

Results: It was determined that there were a marked agreement between the ARI scores that were determined with naked eye and X10 (κ: 0,461), X16 (κ: 0,557), X25 (κ: 0,567) and X40 (κ: 0,566) magnifications, with 10X magnification and X16 (κ: 0,556), X25 (κ: 0,540) and X40 (κ: 0,597) magnifications. It was observed that there were a strong agreement between the ARI scores that were determined with X16 magnification and X25 (κ: 0,654) and X40 (κ: 0,611) magnifications, with X25 magnification and X40 (κ: 0,692) magnification. 

Conclusion: It was observed that the accordance between the ARI scores that were determined with naked eye and those with X10 magnification fell into the marked classification whereas those that were determined with X16, X25 and X40 magnifications fell into the stronger classification. It was identified that the accordance between the ARI scores determined with higher magnifications under the microscope is better.

Amaç: Bu araştırmanın amacı çıplak gözle ve farklı büyütmelerde belirlenen ARI skorlarının güvenirliklerinin değerlendirilmesidir.

Materyal-Metod: Araştırmada çürüksüz, dolgusuz ve çekim sırasında zarar görmemiş 150 adet insan alt kesici dişi kullanılmıştır. Dişlere .018 slot metal braketler (Gemini Roth Sistem, 3M Unitek, ABD) primer ve adeziv (Transbond XT, 3M Unitek, ABD) kullanılarak yapıştırılmıştır. Hareketli üst tablası 0.5 mm/dk hızda hareket edecek şekilde ayarlanılmış universal test cihazı (Autograph AGS-X, Shimatzu, Japonya) kullanılarak braketler koparılmıştır. Braketler kopartıldıktan sonra mine yüzeyindeki artık adeziv miktarı çıplak gözle ve 10X, 16X, 25X ve 40X büyütmelerde mikroskopla (M320, Leica, Singapur) değerlendirilerek Artun ve Belgrad’ın tanımladığı şekilde skorlanmıştır.

Bulgular: Çıplak gözle belirlenen ARI skorlarıyla X10 (κ: 0,461), X16 (κ: 0,557), X25 (κ: 0,567) ve X40 (κ: 0,566) büyütmelerde belirlenen ARI skorları arasında ve X10 büyütmeyle belirlenen ARI skorları ile X16 (κ: 0,556), X25 (κ: 0,540) ve X40 (κ: 0,597) büyütmelerde belirlenen ARI skorları arasında belirgin uyum olduğu belirlenmiştir. X16 büyütme ile belirlenen ARI skorları ile X25 (κ: 0,654) ve X40 (κ: 0,611) büyütmelerde belirlenen ARI skorları arasında ve X25 büyütme ile belirlenen ARI skorları ile X40 (κ: 0,692) büyütme ile belirlenen ARI skorları arasında güçlü uyum olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç: Çıplak göz ve X10 büyütmeyle belirlenen ARI skorları arasındaki uyumun sınıflamada belirgin sınıfa, X16, X25 ve X40 büyütmelerle belirlenen ARI skorları arasındaki uyumun da sınıflamada güçlü sınıfa düştüğü gözlenmiştirMikroskopla daha büyük büyütmelerde belirlenen ARI skorları arasındaki uyumun daha iyi olduğu belirlenmiştir.