A Legal Retoric Overview from Philosophical Perspective: Muncipality Companies and The Principle of Law of Administration


Yıldız M. E.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.2020,2, no.2, pp.321-352, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2020,2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33432/ybuhukuk.689571
  • Title of Journal : Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.321-352

Abstract

One of the endless discussions of the philosophy of law literature is possible to say that “Is ideal law natural law or positive law?”. One of the discussions in the lower text of this discussion is whether or not any action that will have legal consequences should be coded. Of course, in this polarized discussion, it is possible to achieve various achievements both on the natural law and the positive law side. Especially, "if the code is open to interpretation, it can also be open to manipulations" idea is an achievement that on behalf of the theory of positive law. This study will summarize the company phenomenon and connections related to the municipality with its technical dimensions. It will examine how BelKo and İSTTELKOM interpreted the legal code of assets. And it will analyze their illegal practice which has been confirmed by the Competition Authority with linguistic methods. It will try to form an idea in the name of positive law theory. In line with this analysis and idea, a conclusion will be reached on behalf of the lawfulness principle, which is expected to be compulsory by municipalities.

Hukuk felsefesi literatürünün bitmeyen tartışmalarından birinin, ideal olanın, “doğal hukuk mu, pozitif hukuk mudur?” olduğunu söylemek mümkündür. Bu tartışmanın daha alt metninde yer alan tartışmalardan birisi de hukuki sonuç doğuracak olan her türlü eylemin kodifiye edilip edilmeyeceği noktasındadır. Elbette polarize olmuş bu tartışmanın içerisinde hem doğal hukuk hem de pozitif hukuk cephesinde çeşitli kazanımlar elde etmek mümkündür. Özellikle “yoruma açık kodifiye olan yasanın aynı zamanda manipülasyonlara da açık olabileceği” pozitif hukukun, hukuk teorisi adına bir kazanımıdır. Çalışma esas itibariyle teknik boyutlarıyla belediye ile bağlantılı şirket olgusunu ve bağlantılarını özetleyecektir. Sonrasında İSTTELKOM ve BelKo adlı şirketlerin, varlıklarının hukuki dayanaklarını yorumlamak suretiyle, uygulamada yol açtıkları ve mahkeme kararları ile teyit edilmiş hukuka aykırılıkları dilsel bir yöntem ile analiz edecek; pozitif hukuk teorisi adına bir kazanım elde etmeye çalışacaktır. Bu analiz ve kazanım doğrultusunda belediyelerin idare olarak uymakla zorunlu olduğu temenni edilen kanunilik ilkesi adına bir sonuca ulaşılacaktır.