RECONSTRUCTION and URBANIZATION PROCESSES IN AFGHANISTAN


Abdulrahımzaı M. A. , Özkan S.

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİSİ, vol.13, no.51, pp.291-297, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 51
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.291-297

Abstract

  • .This research investigates the reconstruction and urbanization process in Afghanistan. The reconstruction and urbanization processes have been developing for two decades and Afghanistan is one of the fastest urbanizing countries in the world. In the boon conference, Brussel Belgium after the collapse of the Taliban regime in 2001, America and its alliances announced assistance to reconstruct and finish the AlQaida in Afghanistan, which was a danger for America and the world, as George W. Bush said in a conference. But was the 9/11 attack conducted by Al-Qaida, or it was an excuse for America to invade Afghanistan. Many electric dams have been constructed. Afghans are now managing Afghanistan's water for the stability of the nation. There were rights for women in Islamic Republic of Afghanistan. But now the Taliban retook the state, and we see no women in the Taliban negotiation team. A qualitative research method was conducted, and the study relies on academic books and research articles to examine reconstruction and urbanization processes in Afghanistan. Keywords: Urbanization, Afghanistan, Reconstruction, Soviet Union.
  • Bu araştırma Afganistan'daki yeniden yapılanma ve kentleşme sürecini incelemektedir. Yeniden yapılanma ve kentleşme süreçleri yirmi yıldır gelişiyor ve Afganistan dünyanın en hızlı kentleşen ülkelerinden biri. 2001 yılında Taliban rejiminin yıkılmasından sonra Belçika Brüksel'deki nimet Konferansı'nda Amerika ve ittifakları, George W. Bush'un Bush'un bir konferansta söylediği gibi Amerika ve dünya için tehlike oluşturan Afganistan'daki El Kaide'nin yeniden inşasına ve bitirilmesine yardım edildiğini açıkladı. Fakat 9/11 saldırısı El Kaide tarafından mı yapıldı yoksa Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi için bir bahane miydi? Birçok elektrik Barajı inşa edilmiştir. Afganlar şimdi ülkenin istikrarı için Afganistan'ın suyunu yönetiyor. Afganistan İslam Cumhuriyeti'nde kadın hakları vardı. Ama şimdi Taliban devleti geri aldı ve şimdiye kadar Taliban müzakere ekibinde kadın görmüyoruz. Nitel bir araştırma yöntemi uygulandı ve çalışma Afganistan'daki yeniden yapılanma ve kentleşme süreçlerini incelemek için akademik kitaplara ve araştırma makalelerine dayanıyor.
  • Anahtar kelimeler: Kentleşme, Afganistan, Yeniden Yapılanma, Sovyetler Birliği.