Çocuk Acil Servisinde Kardiyak Troponin sonuçlarının değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi


AKÇA H., Aydın C., Usta K. B., Karbancıoğlu E.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, no.1, pp.17-21, 2021 (Peer-Reviewed Journal)