Ergenlerde Ebeveyn Şiddetine Tanıklık ve Duygusal-davranışsal Sorunlar İlişkisinde Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü


Creative Commons License

Erdoğan S. , Akıncı B., Sarıot Ertürk Ö., Öztürk C. Ş.

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi , Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ordu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ergenlerin ebeveynler arasındaki şiddete tanıklık etmesi ile duygusal davranışsal sorunları arasındaki ilişkide sosyal destek algısının aracı değişken rolünü incelemektir. Araştırmanın evrenini, Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan ortaokullarda 6-7-8. sınıflarda ve liselerde 1-2-3-4. sınıflarda eğitimine devam eden 287 kız (%55.4) ve 230 (%44.4) erkek öğrenci toplam 517 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada; İtalyan Gençleri İçin Çatışma Yöntemleri Ölçi, Güçler Güçlükler Anketi Ergen Formu ve Çocuk ve Ergenler için Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizleri, SPSS yan yazılımı process macro aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular, şiddete tanıklığın davranışsal sorunlar ve sosyal davranışlarla olan ilişkisinde algılanan sosyal desteğin tam aracı rolü olduğunu göstermiştir. Bunun yanında şiddete tanıklığın duygusal-davranışsal sorunlar toplam puanı, duygusal sorunlar ve dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik boyutlarıyla olan ilişkisinde algılanan sosyal desteğin kısmi aracılık rolü bulunmaktadır. Bulgular alanyazın eşliğinde tartışılmıştır.