4857 sayılı Yasanın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları


Uşan M. F.

Yargı Kararları Işığında Ücret, Yıllık İzin, Fazla Çalışma, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişik¬lik ve İbraname Uygulamaları, Mersin Barosu Hukuk Toplantıları, Mersin, Türkiye, 12 Nisan 2008

  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye