The Critique of Postal or Mail Voting in terms of Election Security


Creative Commons License

Muratoğulları H.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.70, no.4, pp.1385-1437, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 70 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33629/auhfd.923795
  • Title of Journal : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1385-1437

Abstract

Postal voting is one of alternative remote voting arrangements, of which prevalence gradually increases among the contemporary democracies. That said, to date, it has not received the attention that it deserves-in Turkish and international research literature. This study seeks to examine the risks of postal voting experienced where it is operated and of the threats to which it poses to the integrity of elections. To do so, the study at first focuses on the main structural characteristic which distinguishes the postal voting from the others. Then, the scope of postal voting method among the EU member states and the states of USA in particular is identified. After I recommend a three-constituent analysis which helps us differentiate each method from the rest, three sources of problem are argued as intrinsic to postal voting. These are the necessity of an agency, time gap and control gap. Each source of problem is assessed in light of the experiences of the countries and the problems which are often encountered. While some problems of postal voting appeared to be figured out permanently, others were found to have the nature with the risk of always posing a threat. The absolute safeguard of the secrecy of the vote against the third persons in particular does not seem to be viable under the usual operation of the method.

Posta yoluyla oylama, günümüz demokrasilerinde yaygınlığı giderek artan alternatif uzaktan oylama yöntemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Buna karşın bu yöntem gerek yabancı gerekse Türkçe literatürde gerektiği ilgiyi henüz görmemiştir. Bu çalışma posta yoluyla oylamanın uygulayıcı ülkelerde sorun olarak karşılaşılan ve seçimlerin güvenliğine tehdit oluşturabilecek risklerini karşılaştırmalı bir yöntemle mercek altına almaktadır. Bunun için, çalışma öncelikle posta oylamasının diğer alternatif yöntemlerden ayrışan yapısal karakterini ele almıştır. Ardından AB üye ülkeleri ve ABD eyaletleri özelinde bu oylama yönteminin kapsamı ve bundan kimlerin yararlanabildiği tespit edilmiştir. Oylama yöntemlerini birbirinden ayırt etmeye yarayacak üç unsurlu bir çözümleme önerdikten sonra, posta oylamasına özgü yine üç adet sorun kaynağı ortaya konmuştur. Bunlar vasıta zorunluluğu, zaman boşluğu ve kontrol boşluğu’dur. Her bir sorun kaynağı, ülkelerin uygulamaları ve sıkça karşılaşılan sorunlar ışığında değerlendirilmiştir. Posta oylamasında kimi sorunlar temelden çözülebilecek nitelikte görünmekteyken, bazılarıysa devamlı düzeyde tehlike arz etmeye uygun yapıda bulunmuştur. Özellikle gizli oy ilkesinin üçüncü kişilere karşı boyutuyla mutlak şekilde korunması yöntemin olağan akışı içinde mümkün görünmemektedir.