Amerika Birleşik Devletleri'nde Çalışanların Bireysel Sosyal Medya Paylaşımlarının Sendikal Örgütlenme Bağlamında Korunması


Karakaş O. M.

Yeni Medya ve Hukuk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Prof. Dr. Seldağ Güneş PESCHKE,LUTZ PESCHKE, Editör, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, ss.247-281, 2016

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.247-281
  • Editörler: Prof. Dr. Seldağ Güneş PESCHKE,LUTZ PESCHKE, Editör

Özet

Amerika Birleşik Devletleri’nde özel sektörde sendikalaşma ülkemize kıyasla oldukça az olsa da çalışanların sendikal haklarının korunmasına özel önem verilmektedir. Özellikle de NLRB (Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu) çalışanların sosyal medya paylaşımlarını geniş yorumlayarak sendikal boyutta ekstra olarak koruma sağlamaktadır.

Konumuz bağlamında, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da çalışanların sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten atılmalarına neden olan bazı olaylara ilişkin kararların incelenmesi suretiyle, sosyal medya ve çalışma ilişkisini ve NLRB’nin başvurduğu hukuki ilkeleri irdelemeye çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da sosyal medya kullanımının yaygınlaştığı 2000 yılı öncesi mahkeme kararları da bazı yeni kararlara emsal teşkil etmektedir. Eski tarihli kararların teknolojinin geliştiği zamanımıza uygulanması kimi zaman uygulamada belirsizliklere yol açmaktadır. NLRB bu belirsizliklerin giderilmesi için yayınlar yapmakta (memorandum) ve bu yolla kamuyu aydınlatmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte artan içtihat sayısı ve uygulamada kullanılan kıstasların çokluğu hangi davranışın koruma kapsamında kalacağının hangisinin korunmadığının tespitini zorlaştırmaktadır. Çalışmamızda sosyal medya kullanımının çalışma ilişkileri etkisinin neler olduğu mahkeme kararları ve bu kararlarda ortaya konan ilkeler ışığında incelenmiştir.