ASSESSMENT THE RELIABILITY OF DIFFERENT MIXED DENTITION ANALYSIS METHODS TO ESTIMATE THE WIDTH OF UNERUPTED CANINES AND PREMOLARS


Kaya Y.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.116-119, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: The present study aimed to evaluate reliability of three different analysis methods that frequently used in the mixed dentition.

Material-Method: The study was conducted in Yüzüncü Yıl University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics archives on the plaster models of 147 individiuals between 12-22 years of age with complete permanent dentition up to first molar. The mesio-distal widths of teeth on study casts were measured with 0.01 mm accuracy digital caliper. Moyers probability tables, Tanaka-Johnston, Bernabe and Flores-Mir regression equations were used in the prediction of mesio-distal width of unerupted canine and premolar teeth. Student t-test was used while comparing teeth widths between gender and dental arches. The linear regression analysis was done for specifying the equations for the predicted size for canine and premolar teeth.

Results: It was found that the predicted sizes determined by Bernabe and Flores-Mir regression equations and Tanaka-Johnston were more than the actual sizes. The difference between actual and predicted sizes that were stated by Moyers probability tables at 75th percentile on maxillary and 50th percentile on mandibulary in females; 50th percentile both on maxillary and mandibulary in males was not statistically significant.

Conclusion: The results obtained were found to be close to the actual size with Moyers probability charts at 75th percentile on maxillary and 50th percentile on mandibulary in females; 50th percentile both on maxillary and mandibulary in males.

Amaç: Bu araştırmanın amacı karışık dişlenme döneminde sıklıkla kullanılan üç farklı analiz

yönteminin güvenirliklerinin değerlendirilmesidir.

Materyal-metod: Bu araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı arşivinde yer alan, birinci molar dişlere kadar tüm daimi dişleri sürmüş, 12-22 yaşları arasındaki 147 bireyin alçı modelleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışma modelleri üzerinde gerekli dişlerin meziyo-distal boyutları 0.01 mm hassasiyete sahip dijital kumpas kullanılarak ölçülmüştür. Sürmemiş kanin ve premolar dişlerin meziyo-distal boyutlarının tahmininde Moyers olasılık tablosu, Tanaka-Johnston denklemi, Bernabe ve Floris-Mir regresyon eşitliği kullanılmıştır. Cinsiyet ve dental arklar arasında diş boyutlarının karşılaştırılmasında Student t testi kullanılmıştır. Kanin ve premolar dişlerin tahmini boyutları için denklemlerin belirlenmesinde lineer regresyon analizi yapılmıştır.

Bulgular: Tüm gruplarda Bernabe ve Floris-Mir regresyon eşitliği ve Tanaka-Johnston denklemiyle belirlenen tahmini boyutların gerçek boyutlardan daha fazla olduğu belirlenmiştir. Kadınlarda üst çenede Moyers %75, alt çenede Moyers %50 olasılık tablosu; erkeklerde üst çene ve alt çenede Moyers %50 olasılık tablosuyla belirlenen tahmini boyutlarla gerçek boyutlar arasındaki farkın ise istatistik olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.

page2image38011264 page2image38020288

Sonuç: Kadınlarda üst çenede Moyers %75, alt çenede Moyers %50; erkeklerde ise üst ve alt çenede Moyers %50 olasılık tablosuyla gerçeğe yakın sonuçların elde edilebildiği saptanmıştır.