TÜRK ATASÖZLERİNDEKİ SOSYO-DİNÎ MOTİFLER DÎVÂNU LÜGÂTİ’T-TÜRK ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Sarıkaya M. E.

ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI (ÇÜİFD), vol.19, no.2, pp.744-757, 2019 (Peer-Reviewed Journal)