Yaşlılığa Hazır mıyız?


Doğru Y.

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara

Abstract

Bu çalışmada, hızla yaşlanan toplumumuzda orta yaş ve yaşlılık dönemindeki bireylerin yaşlılık algılarını belirlemek; uzayan yaşam süresini değerlendirme bakımından ne kadar hazırlıklı olduklarını tespit etmek ve kaliteli bir yaşlılık için gerekli yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Eser, fenomenoloji deseninde bir ihtiyaç analizine dayanan nitel bir araştırmada elde edilen verilerin yorumlanması ile ortaya çıkmıştır. Araştırma sürecinde Ankara’da ikamet eden 39 yaşlı ve 33 orta yaşlı katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde, yaşlılık sürecini deneyimlemiş olan yaşlılarla yaşlanmakta olan orta yaş dönemi katılımcılara yaşlılık algılarına, yaşlılık dönemi sorunlarına ve bu sorunlarla başa çıkma stratejilerine, emeklilik hayatına ve yaşlılığa hazırlanmaya ilişkin sorular sorulmuştur. Verilen cevaplar açık, eksen ve seçici kodlamaları yapıldıktan sonra yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, her iki gruptaki bireylerin de yaşlılık algısının olumsuz olduğunu ve bireylerin yaşlanma sürecinde sosyo-demografik özelliklerine göre değişebilen 13 başlıkta eğitim ihtiyaçları olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu eğitim başlıkları psikoloji, sağlıklı yaşam, serbest zaman etkinlikleri, teknoloji kullanımı, kamusal hakları bilme-sosyal etkinlikleri takip etme, dini konular, iş ve meslek, çocuk bakımı, yaşlı bakım, tarım-hayvancılık, okuma yazma, finans yönetimi ve dil eğitimi başlıklarıdır. Çalışma sonunda yaşlılığa hazırlık eğitimleri kapsamında düzenlenebilecek eğitim programlarının androgojik ve gerontolojik varsayımlar dikkate alınarak hazırlanabilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma doktora tezi olarak hazırlanmış ve gözden geçirilerek yeniden basıma hazır hale getirilmiştir.