Deneysel Florozis Oluşturulmuş Ratlarda Tedavi ve Koruma Amaçlı Vitamin C ve Vitamin E Uygulamasının Serum Vitamin Düzeyleri Üzerine Etkisi


ÖNER A. C., ÇETİN S., Yörük İ. H., DEDE S.

Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.211-218, 2021 (Scopus) identifier