Hedonik Alışverişin Bazı Demografik Değişkenler Açısındanİncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması


SARITAŞ A.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD), vol.2, no.13, pp.35-47, 2018 (Peer-Reviewed Journal)