Rusçuklu Ali Fethi Efendi’nin Hilye-i Sultânî Adlı Eserindeki Iktibas Yöntemlerine Dair Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Şıra H.

darulfunun ilahiyat dergisi, sa.31, ss.137-168, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26650/di.2020.31.1.0009
  • Dergi Adı: darulfunun ilahiyat dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.137-168

Özet

Rusçuklu Ali Fethi Efendi Osmanlı Devleti’nin büyük bir dönüşüm ve değişimden geçtiği 19. asrın ilk yarısında yaşamış âlim, şair, mutasavvıf bir şahsiyettir. Aynı zamanda farklı alanlarda tercümeler yapmış ve kütüphane kataloğu hazırlamıştır. Manzum ve mensur bir tarzda yazdığı Milâd-ı Muhammediyye-i Hâkâniyye Hilye-i Fethiyye-i Sultâniyye (Hilye-i Sultânî) isimli eserinde klasik şerh geleneğine uygun olarak Hz. Ali’den rivayet edilen hilye hadisini tercüme ve şerh etmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde hilye türü ile ilgili genel bir bilgi verilmiştir. Birinci bölümde Ali Fethi Efendi’nin hayatı ve eserleri tanıtılmış, ikinci bölümde Hilye-i Sultânî’nin şekil ve muhteva incelemesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde eserdeki ayet ve hadis iktibasları ile Arapça şiirler kaynakları ve anlamları ile birlikte tablo şeklinde hazırlanmıştır. Sonuç bölümünde Ali Fethi Efendi, Hilye-i Sultânî ve bu eserdeki iktibas yöntemlerine dair bir değerlendirme yapılmıştır.