Mandibulada Gelişen Kondroblastik Osteosarkom: Olgu Raporu ve Güncel Literatür ile Karşılaştırılması


Odabaşı O.

Osmangazi Tıp Dergisi, no.Ağız Kanserleri Özel Sayısı, pp.172-177, 2020 (Conference Book)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.20515/otd.769617
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.172-177
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Osteosarkom, çoğu adelosan hastaların uzun kemiklerinde görülen, neoplastik kemik oluşumu ile karakterize malign bir tümördür. Klinik ve radyolojik olarak osteonekroz, fibro-osseöz lezyonlar ile ayırıcı tanılarının yapılması önemlidir. Bu bildiride, mandibulada gömülü diş çevresinde primer olarak gelişen kondroblastik tipte osteosarkom olgusunun, erken ve geç dönem klinik ve radyolojik bulgularının sunumu ve güncel literatürde yayınlanmış benzer vakaların derlenerek paylaşılması amaçlanmaktadır. Ağrı ve dudakta karıncalanma şikayetiyle başvuran hastanın ağız içi muayenesinde diş çekim soketlerinde solid şişlik bulunduğu görülmüş, radyolojik muayenede skleroz ve radyoopak odaklar izlenmiştir. Alınan biyopsi sonucu lezyon histopatolojik olarak kondroblastik tip osteosarkom olarak tanımlanmıştır. Hastaya hemi-mandibulektomi ile eş zamanlı rekonstrüksiyon uygulandı. Hasta 3,5 yıl süresince, 1. yılda nüks nedeniyle tekrar opere edildi, takiplerine devam edilmektedir. Çene kemiklerinde görülen osteosarkomların prognozu her ne kadar uzun kemiklere göre daha iyi olsa da hasta için ciddi morbidite ve mortalite sebebidir, ilk teşhiste dental enfeksiyonlar ile karışabilmektedir. Bu nedenle ciddi radyolojik ve klinik değerlendirme önemlidir.