THE TRANSFER OF CONTRACT IN THE TURKISH CODE OF OBLIGATIONS AND THE PRINCIPLES OF OLE LANDO


Meral N.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.327-351, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Although the concept of Transfer of Contract was not clearly regulated in the previous Code of Obligations in Turkey, it was accepted in the doctrine and the Appeal Court Decisions in line with the need in practice. However, this institution has been legally regulated in the Turkish Code of Obligations numbered 6098 and it includes some new terms which are different from the previous application in some ways. While the Turkish Code of Obligations numbered 6098 has clarified some issues that were discussed in the doctrine before, there are still some issues and attached to the Code. This paper will examine how Principles of European Contract Law handles this institution, what controversial issues exist in Turkish law and it will finally examine the solutions offered.

Keywords: Transfer of Contracts, Ole Lando Principles, Principles of European Contract Law, Code of Obligations numbered 818, Turkish Code of Obligations numbered 6098

Sözleşmenin devri kurumu, eski Borçlar Kanunu dönenimde yasada açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen doktrinde ve uygulamadaki ihtiyaç doğrultusunda Yargıtay kararlarında kabul edilmekteydi. Ancak Yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile beraber yasal düzenlemeye kavuşan bu kurum, bazı açılardan önceki uygulamadan farklı olarak yeni bazı şartlar içermektedir. Doktrinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu öncesinde tartışılan bazı hususlara kanun açıklık getirirken kanunda hala sorunlar ve boşluklar bulunmaktadır. Bu yazıda ise sözleşmenin devri kurumunun Avrupa Sözleşme Hukuku İlkelerinde nasıl ele alındığı veTürk hukukunda ne gibi tartışmalı noktaların bulunduğu araştırılacak ve çözüm önerileri ele alınacaktır.