AHMET KARATAŞ, SON HÂFIZ-I KÜTÜBLERDEN ŞÂİR BEKİR SIDKI SENCER, KONYA: KİTAP ARASI YAYINLARI, 1. BASKI, 2018, 320 SAYFA


Creative Commons License

Şıra H.

Diğer, ss.196-204, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Sayfa Sayıları: ss.196-204

Özet

Bu kitap incelemesinde Son Hâfız-ı Kütüplerden şâir Bekir Sıdkı Sencer'in hayatı, şahsiyeti ve eserlerinin anlatıldığı bir biyografi çalışmasının tanıtımı ve değerlendirilmesi yapılmıştır.