AHMET KARATAŞ, SON HÂFIZ-I KÜTÜBLERDEN ŞÂİR BEKİR SIDKI SENCER, KONYA: KİTAP ARASI YAYINLARI, 1. BASKI, 2018, 320 SAYFA


Creative Commons License

Şıra H.

Other, pp.196-204, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.196-204

Abstract

Bu kitap incelemesinde Son Hâfız-ı Kütüplerden şâir Bekir Sıdkı Sencer'in hayatı, şahsiyeti ve eserlerinin anlatıldığı bir biyografi çalışmasının tanıtımı ve değerlendirilmesi yapılmıştır.