4857 sayılı İş Yasası’nın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişik ve Uy¬gulama Sorunları


Uşan M. F.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.211-271, 2007 (Peer-Reviewed Journal)