Firmaların Pazarlama Faaliyet Performans Düzeylerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi


GÜNAY B., AYYILDIZ H.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ (INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES), vol.18, no.1, pp.113-136, 2017 (Peer-Reviewed Journal)