İslam Toplumları Tarihi Cilt 2: 19. Yüzyıldan Günümüze


Aktay Y., Ayyıldızoğlu-Aktay M.

İletişim Yayınevi, İstanbul, 2010

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2010
  • Publisher: İletişim Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No

Abstract

İslâm Toplumları Tarihi’nin ikinci cildi, 19. yüzyıldan başlayarak günümüze değin Müslümanlığın farklı ülke ve bölgelerdeki gelişimini anlatıyor. Lapidus, 19. yüzyıldaki global ölçekli kapitalist deveranların İslâm’ın geleneksel yapısını geri dönülmez biçimde başkalaştırdığını düşünüyor. Ulusal kimliklerin ve milliyetçiliğin etkisiyle farklılaşan dinin, günümüzde, yükselen yeni İslâmî söylemlerle bir kez daha biçimlendiğini de ekliyor.

Lapidus, titiz ve mesafeli anlatımıyla tarih ve sosyoloji bağlamında İslâm’ın siyasî, kültürel ve ekonomik olarak nasıl dönüştüğünü irdeliyor. Farklı kimlik ve kültürlerin hangi güdülerle dinle bağ kurduklarını gösterirken, benzer ve farklı yaşanan karakteristikleri de işaretliyor. Kapsamlı bir ansiklopedik döküm sunmakla kalmıyor, din ve siyaset ilişkisine dair zihin açıcı tasvirler de yapıyor.
İslâm Toplumları Tarihi, tüm dünyada olduğu gibi dilimizde de referans kitaplardan biri olacak…
 
İçindekiler ve Modernlik ve Müslüman Toplumların Dönüşümü  bölümü giriş yazısını okumak için 
 İçindekiler ve Modernlik ve Müslüman Toplumların Dönüşümü bölümü giriş yazısını okumak için tıklayınız.