Ulichnyye stseny i ikh rol’xx v kontekste romana B. Pasternaka «Doktor Zhivago»


Skorospelova E., ÇAĞLIYAN ŞAKAR K.

Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki., no.56, pp.26-29, 2016 (Peer-Reviewed Journal)