İstihdam Politikalarında Yeni Arayışlar: Osmanlı Dönemi Mostar Vakıfları Üzerinden Üçüncü Sektör Sorgulaması


AYDINBAŞ Y. E., TUĞRUL M.

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, no.33, pp.79-102, 2021 (Peer-Reviewed Journal)