INVESTIGATION OF THE RECOGNITION OF VICTIM RIGHTS WITH THE RECONCILIATION INSTITUTION IN TERMS OF REMOVING VICTIM


Creative Commons License

Güngör M.

YILDIRIM BEYAZIT HUKUK DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.189-230, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.33432/ybuhukuk.544344
  • Title of Journal : YILDIRIM BEYAZIT HUKUK DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.189-230

Abstract

The system of criminal justice, which prevails in the 21st century, is a

system that prioritizes the understanding of the victimization of the victims of

crime while punishing the perpetrator. This understanding of the existing

criminal justice system is a restorative understanding of justice. One of the main

aims of this understanding is to eliminate the damage of the victim or the

perpetrator of the crime by not punishing the defendant because of the crime.

There are a lot of regulations and institutions in this system based on this

understanding. As one of the countries under the influence of restorative

justice, the Turkish Criminal System is a system that witnesses the

establishment of necessary institutions and regulations. In this direction, the

reconciliation institution and the victim rights plan are one of the few. This

reconciliation is an important reflection of the restorative justice concept which

manifests itself in the Turkish Criminal System as an alternative solution

method for eliminating the disputes related to both public and private law. The

reconciliation institution was brought to Turkish legislation in 2005. As of now,

it is one of the important tools of the system. The most important aspect of

restorative justice is that it provides direct legislation on victims' rights and the

elimination of grievances directly. In this respect, studies have been carried out

on the rights of victims in the project stage. The most important of these studies

is the 2017 victim rights plan which is in the legalization phase. With this bill,

it is to ensure that the victims, who are left unprotected by the state, are directly

protected by the state and that their grievances are eliminated.

21.yüzyılda hakim olan ceza adaleti sistemi, faili cezalandırırken suç

mağdurlarının ortaya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesi anlayışını ön planda

tutan bir sistemdir. Var olan ceza adaleti sistemine hakim olan bu anlayış, onarıcı

adalet anlayışıdır. Bu anlayışın en temel gayelerinden birisi, işlenen suçtan

dolayı sanığın devlet tarafından cezalandırılmasının yeterli görülmeyerekten,

mağdurun veya suçtan zarar görenin zararının giderilmesidir. Bu anlayışın hakim

olduğu devletlerin ceza sistemlerinde bir çok düzenlemeler, kurumlar bulunmaktadır.

Onarıcı adalet anlayışının etkisinde kalan sistemlerden birisi olarak

Türk Ceza Sistemi de bu alanda gereken kurumların oluşturulmasına ve

düzenlemelerin getirilmesine tanıklık eden bir sistemdir. Bu yönde getirilen kurumlardan

uzlaştırma kurumu ile mağdur hakları tasarısı da birkaçından birisidir.

Bu mevzuu da Türk Ceza muhakemesi hukukunda yer alan uzlaştırma

kurumu, hem kamu hem özel hukuk ile ilgili olan uyuşmazlıkların giderilmesinde

alternatif çözüm yöntemi olarak Türk Ceza Sistemine tezahür eden onarıcı

adalet anlayışının önemli bir yansımasıdır. Uzlaştırma kurumu Türk mevzuatına

2005 yılında getirilmiştir. Şu an itibariyle esasen sistemin önemli araçlarından

birisi konumundadır. Onarıcı adalet anlayışının kazandırdığı en

önemli bir diğer husus da doğrudan mağdur haklarına yönelik ve mağduriyetlerinin

doğrudan giderilmesi yönünde mevzuat bulunmasını sağlamasıdır. Bu

yönde ülkemizde birçok defa tasarı aşamasında kalan mağdur haklarına ilişkin

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi ve kanunlaşma evresinde

olan 2017 tarihli mağdur hakları tasarısıdır. Bu tasarı ile devletin korumasız bıraktığı

mağdurların yine devlet tarafından doğrudan korunması, mağduriyetlerinin

giderilmesi sağlanmaktır.