The Spatial Organization of the Financial System: Becoming London's Financial Center in the 19th Century


Creative Commons License

Güneş C. , Akyüz M.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.13, no.25, pp.498-515, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 25
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.14784/marufacd.976575
  • Title of Journal : Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.498-515

Abstract

There are many studies showing that there is a positive correlation between financial development and economic growth. Financial centers have emerged as a spatial organizations that reduce transaction costs in which financial transactions and institutions are clustered with a larger transaction volume. Thus, it is important to explain the London example, which is one of the first modern examples of financial centers in the 19th century, when Europe was experiencing the Great Divergence process, in terms of understanding the spatial organization of the financial system. In this context, the purpose of this study is to examine the factors that allowed London to become a financial center in the 19th century and the effects of this organization. This study found that all of the primary and secondary factors were realized in England and then London emerged as a financial center thanks to its institutionally and economically advantageous position.

Finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasında pozitif korelasyon olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır. Finans merkezleri de daha büyük ölçekli işlem hacmiyle finansal işlemlerin ve kurumların kümelendiği işlem maliyetlerini azaltan bir mekânsal örgütlenme şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede Avrupa’nın Büyük Ayrışma sürecini yaşadığı 19. yüzyılda finans merkezlerinin ilk modern örneklerinden biri olan Londra örneğini açıklamak finansal sistemin mekânsal örgütlenmesini anlayabilmek açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; 19. yüzyılda Londra’nın finans merkezi olabilmesine imkân tanıyan faktörleri ve bu örgütlenmenin etkilerini inceleyebilmektir. Birincil ve ikincil önemdeki faktörlerin tümünün İngiltere’de gerçekleşmesi ve Londra’nın kurumsal ve ekonomik açıdan avantajlı pozisyonu sayesinde finans merkezi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.