CANCELATION OF THE TRANSFER OF COMMERCIAL ENTERPRISE DUE TO COLLUSION


Creative Commons License

Erkalan Coşkunsu S.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.14, no.158, pp.1938-1945, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 158
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Terazi Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1938-1945
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

 Article 11, No. 6102 of Turkish Commercial Code presents the definition of an enterprise. In the Article 11 titled Integrity Principle, the law-makers set forth a system in which the commercial enterprise becomes the issue of legal acts as well as defining “enterprise”. In this regard, the commercial enterprise is an integrity along with the elements constituting the enterprise; and, due to this integrity managers of commercial enterprises dispose any act regarding all the assets of the enterprise upon a single legal action.

The legal actions regarding the assets of the commercial enterprise are regarded as “transfer and other legal actions”( TCC 11/3). The issue of the transfer of commercial enterprise, which is clearly stated in the law, is of importance especially with regards to the protection of the claimants of the debts of the commercial enterprise. Upon the transfer of the commercial enterprise, the claimants of the debts of the enterprise encounter many problems while collecting their debts. One of these problems commonly observed in practice is that the transfer of the commercial enterprise is realized in order to harm the claimant. Replevin claims directed to the claimants upon requesting the recovery of their debts from the transferee to whom the commercial enterprise is transferred drive the claimants towards defending themselves by claiming that the transfer act is collusion.

This study examines this issue becoming the main agenda after the transfer of the commercial enterprise in the light of the claims of the transferee, defenses of the claimants, the legal ways established by the law-makers to protect the claimants within the scope of Turkish Commercial Code, Turkish Code of Obligations, and Enforcement and Bankruptcy Law.

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 11. maddesi ticari işletmeyi tanımlamaktadır. Bütünlük İlkesi başlıklı 11. maddede kanun koyucu, ticari işletmeyi tanımladıktan sonra ticari işletmenin hukuki işlemlere konu olması bakımından bir sistem öngörmüştür. Buna göre ticari işletme, kendisini meydana getiren unsurlarla birlikte bir bütündür ve bu bütünlük dolayısıyla ticari işletme işleten kimseler işletmenin içerdiği malvarlığı unsurlarının tamamı hakkında tek bir hukuki işlemle tasarrufta bulunulabilecektir.

Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarını konu edinen hukuki işlemler “devir ve diğer hukuki işlemler” şeklinde ifade edilmiştir (TTK m. 11/3). Kanunda açıkça ifade edilen hukuki işlemlerden ticari işletmenin devri konusu, özellikle ticari işletmenin borçları dolayısıyla alacaklıların korunması bakımından önem taşımaktadır. Ticari işletmenin devredilmesiyle işletme borçlarının alacaklıları alacaklarını tahsil yoluna başvurduklarında çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Bu sıkıntılardan birisi uygulamada sıkça karşımıza çıkan, ticari işletme devrinin alacaklıya zarar verme kastıyla gerçekleştirilmesidir. Ticari işletmenin devri sonucunda alacağını tahsil için işletmeyi devralana başvuran alacaklının karşı karşıya kaldığı istihkak iddiası alacaklıları devir işleminin muvazaalı olduğu yönünde savunma yapmaya sevk etmektedir.

Bu çalışmada, ticari işletmenin devri ile gündeme gelen bu konu ticari işletmeyi devralanın iddiaları, işletme borçlarının alacaklısı tarafından yapılan savunmalar ve kanun koyucunun alacaklıların korunması bakımından sağladığı hukukî yollar, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu kapsamında ele alınacaktır.