DUPONT ANALIZ YÖNTEMI ILE KÂRLILIĞI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN EKONOMETRIK ANALIZI: BORSA İSTANBUL'DA BIR ARAŞTIRMA


Timur E., Günay B.

JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, vol.26, pp.1090-1099, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31569/asrjournal.275
  • Title of Journal : JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES
  • Page Numbers: pp.1090-1099

Abstract

Kârlılığı etkileyen faktörlerin tespit edilmesinde finans yöneticileri tarafından birtakım yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de Birleşik Oranlar Analizi de denilen DuPont analizi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı BİST30 endeksine kayıtlı işletmelerin kârlılığını etkileyen faktörlerin DuPont analizi yöntemi ile araştırılmasıdır. Bu amaç ile DuPont analizi yöntemini kapsayan finansal oranlar BİST30’a kayıtlı işletmeler için 2010-2019 dönemleri kapsamında hesaplanmış ve işletmelerin aktif kârlılığını ve özsermaye kârlılığını etkileyen faktörler ekonometrik açıdan panel veri analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada Model A ve Model B olmak üzere iki ayrı model oluşturulmuştur. Çalışmanın modellerin panel veri yöntemi ile analiz edilmesi sonucunda, Model A için aktif kârlılık ile net kâr marjı ve aktif devir hızı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer yandan Model B’nin analiz bulguları incelenerek, özsermaye kârlılığı ile net kâr marjı ve aktif devir hızı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki, özsermaye kârlılığı ile özsermaye çarpanı arasında ise negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.