Priformis sendromu diskojenik olmayan siyataljinin nadir bir nedeni


KAZANCI A., GÜRÇAY A. G., GÜRCAN O.

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ, no.33, pp.7-9, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)