Gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) nun sosyal medya temelli satın alma eğilimi üzerindeki etkisinde cinsiyetin düzenleyici rolü


KAVAK B., ÖZKUL N. E., TUNÇEL N.

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.94-103, 2021 (Peer-Reviewed Journal)