Hastane ortamındaki lavabo muslukları ve sıvı sabun rezervuarlarının bakteriyolojik kirliliğinin araştırılması


Cücen Z., Açıkgöz Z. , Erdem Y.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.60, sa.1, ss.23-26, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 60 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.23-26

Özet

AMAÇ: Bu çalışma, hastane infeksiyon kontrol çalışmalarına yol göstermesi için, hastane infeksiyonlarına kaynaklık yapabileceği düşünülen lavabo muslukları ve sıvı sabun rezervuarlarının mikrobiyal kirliliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Bu amaçla, hastanemize bağlı dokuz yatak kapasiteli Çankaya Ek Binasında muayene ve doktor odaları, hemşire odası, laboratuvarlar, mutfak ve tuvaletlerindeki 44 musluk vanası ve 26 sıvı sabun rezervuarı incelenmiş olup toplam 70 sahadan, sabah ve akşam 08.00 ve 18.00 saatlerinde alınan örnekler % 5 koyun-kanlı agar ve EMB besiyerine ekilerek, 37°C ‘de bir gece inkübe edilmiştir.
BULGULAR: Yapılan incelemede musluk vanalarının sabah %75’inde, akşam %86’sında; sıvı sabun rezervuarlarının sabah %53’ünde, akşam %84’ünde bakteri ve/veya maya üremesi olmuştur. Sonuçlar istatistiki olarak χ2 ve McNemar testleriyle değerlendirilmiş, sabah ve akşam üremeleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş; bakteriyolojik kirliliğin akşama doğru giderek arttığı saptanmıştır (p<0.05).
SONUÇ: Üreyen mikroorganizmalar arasında normal deri florası üyeleri yanında S.aureus, P.aeruginosa, Klebsiella spp, E.coli ve Candida spp gibi potansiyel patojenlere de rastlanmıştır. Temizlik ve el yıkama prosedürünün yeniden gözden geçirilmesi, musluk vanası ve rezervuarların günde en az iki kez temizlenmesi için ilgili birimlere bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, el yıkama, musluk vanası, sıvı-sabun rezervuarı