Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma


AKÇAY İ. H., DEMİRDEL E.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.526-539, 2022 (Peer-Reviewed Journal)