Türk Basınında Büyük Buhran: Akşam Gazetesi (1929-1934)


Yeşilyurt Ş.

MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.1-15, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.1-15

Abstract

Çalışma Türk basınında köklü bir geçmişe sahip olan Akşam Gazetesi perspektifinden 1929 buhranını ele almaktadır. Çalışma sırasıyla büyük buhranın Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye ekonomileri üzerindeki etkilerini, söz konusu gazetenin haberleri kapsamında değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerde Amerika’da yaşanan intiharlar ve gösteriler gibi toplumsal olaylar ile buhranın Hollywood üzerindeki etkisi ön plana çıkmakta iken, Avrupa’da yaşanan işsizlikler dikkat çekicidir. Diğer taraftan, buhranın Amerika toplumu üzerinde meydana getirdiği olumlu etkiler de haberlere konu olmuştur. Örneğin, iktisadi buhranın etkisiyle, insan vücuduna ciddi bir şekilde zararı olduğu iddia edilen fazla yemek yemenin ve sefahatin önemli bir düzeyde azalmasıyla ölüm oranlarında bir düşüşün meydana geldiği belirtilmiştir. Türkiye ilişkin haberleri dikkate aldığımızda, Türkiye açısından iktisadi durum, diğer ülkelerden farklı olmamıştır. Buhranın etkisinin azaltılması maksadıyla buhran vergisi ve ithalatın bazı şartlara bağlanması gibi birtakım kararlar alınmıştır. Sonuç itibariyle, Akşam Gazetesi büyük buhrana ilişkin sadece Türkiye ekonomisi hakkında değil, aynı zamanda dünya ekonomisinin geneli hakkında önemli haberler sunmuştur.