Drones and International Law


Ecemiş Yılmaz H. K.

2. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Turkey, 30 January - 02 February 2019, pp.164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164

Abstract

Dünya çapında uluslararası barışı sağlamak ve korumak için yüzyıllardır devletler tarafından değişik teknolojiler kullanılıp, değişik sistemler kurulmuştur. Teknolojik gelişmeler bazen hukuki olarak yasak olmasa da, uluslararası platformda kullanımları kolayca suiistimal edilebilir. Dronlar örnek gösterildiğinde, eğer kötü amaçla kullanılırlarsa bir anda birçok insanı hedef alarak, onları katledebilir ve terörizmin bir parçası haline gelebilir. Bu nedenle teknolojik gelişmeler zaman zaman uluslararası hukuk normları ile çatışmakta ve uluslararası hukuk normlarının da teknolojik gelişmelere ayak uydurması için güncellenmesi ya da yenilenmesi gerekmektedir. Devletlerin uluslararası alanda daha fazla hak kazanabilmesi için günümüz teknolojik koşullarında dronların kullanımı bir ihtiyaçtır, ancak tüm uluslararası hukuk normlarında gerekli görüldüğü takdirde kısıtlamalar olduğu gibi, dronların kullanım alanlarına göre uluslararası hukuk alanında bazı kurallara tabi olup sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Uluslararası güvenlik sistemle rinin oluşması ve kurulması için, ayrıca uluslararası insancıl hukuku, uluslararası silahlı çatışmalar hukuku ve uluslararası insan hakları hukukunun korunması için dronların ortak olarak uluslararası platformda statüye tabi olup, kullanım çerçevelerinin çizilmesi gerekmektedir. Silahlı çatışmalar hukuku, Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler tüzüğünün genel ilkeleri, geleneksek hukuk normları dronların kullanımını hukuka uygun koşullarda sağlamak için kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmasına öncülük etmektedirler. Ancak dronlar için özel bir uluslararası metin oluşturulmadığı sürece dronların gelişen teknolojik koşulları takip edip kullanım alanlarının kesin olarak belirlenmesi ve yasal statüleri, çözümlenememiş bir soru olarak devam edecektir. Anahtar Kelimeler: drone, uluslararası hukuk, uluslararası silahlı çatışmalar hukuku