BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ŞİRKETLERİNİN DEĞER ANALİZİNİN QUANTİLE REGRESYON YÖNTEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ


KESKİN M., GÜNAY B.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.131, pp.123-134, 2022 (Peer-Reviewed Journal)